maj 2020

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostały określne ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez najemców w wynajmowanych lokalach. Wynajmujący nie może obecnie udostępniać najemcom lokalu w takim zakresie jak przed epidemią. W takiej sytuacji, w przypadku braku możliwość uzyskania...

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt V CSK 382/18 wydał ważne rozstrzygnięcie dla kredytobiorców. Powyższym wyrokiem Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej kredytobiorcy, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego utrzymujący w mocy wyrok sądu pierwszej instancji oddalający powództwo kredytobiorcy...