luty 2021

Niejednokrotnie w trakcie trwania okresu objętego danym rozkładem czasu pracy/harmonogramem pracodawca zmuszony jest do jego zmiany np. z uwagi na nieprzewidziane dodatkowe zamówienie, które wymaga przyjścia do pracy przez pracowników w jedną z kolejnych sobót. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy z 6 kwietnia...

Przedsiębiorcy podejmujący decyzję o zaprzestaniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, muszą zwrócić uwagę na dodatkową sankcję wprowadzoną jedną z ustaw Covid-owych. Otóż zgodnie z art. 23 ust. 1  Ustawy z dnia 28 października 2020 r....

Jednym z dodatkowych uprawnień po stronie pracodawcy wprowadzonych w związku z Covid-19 jest przewidziana przepisem art. 15gc  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z...