maj 2021

Z dniem 1 stycznia 2021 r. uległy zmianie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przewidując, że w określonych przypadkach za konsumenta będzie uważany przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dotyczyć to ma sytuacji, w których w/w przedsiębiorca zawiera umowę...