sierpień 2021

Ostatnie zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – dalej zwanej: „ustawą” (tj. zmiany obowiązujące od dnia 20 maja 2021 r. oraz zmiany obowiązujące od dnia 1 czerwca 2021 r.) z założenia miały i mają na celu poprawienie...