Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

Poniżej stosownie do przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO” – przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem danych osobowych  i w jakim celu są one wykorzystane i na jakiej podstawie  ?

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza radcy prawnego Jana Nowaka, ul. Kołłątaja 3/1, 26-200 Końskie ( dalej jako Kancelaria), jako podmiot, z którym zawierana jest z Państwem umowa o obsługę prawną, udzielenie porady prawnej lub o prowadzenie konkretnej sprawy jak również umowa o świadczenie na rzecz Kancelarii usług takich jak usługi księgowe, z zakresu IT itp.
 • W ramach prowadzonej działalności Kancelaria może  przetwarzać  Państwa dane osobowe, które są przekazywane w celu zawarcia umowy oraz jej należytego wykonania a także w celu wykonania ciążącego na Kancelarii obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane Państwa, które Kancelaria może przetwarzać to m.in.: imię i nazwisko, , nazwa pod którą prowadzą Państwo działalność gospodarczą, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane dotyczące sprawy, będącej przedmiotem usługi prawnej.
 • Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania danych osobowych na tej podstawie.
 • Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych to: Artykuł 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO lub w określonych sytuacjach Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię lub przez stronę trzecią).
 • W każdym przypadku podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu, z powodu którego dane te są udostępniane.

 

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom ? 

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie tym, którym Kancelaria powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu w związku ze zleceniem realizacji określonych usług takich jak: usługi prawne, usługi z zakresu IT, obsługi księgowej, kadrowej, technicznej.

 

Przez jaki okres Kancelaria może przetwarzać Państwa dane osobowe ?

 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym będą realizowane łączące Państwa z Kancelarią umowy lub współpraca, jak również po zakończeniu umowy/współpracy przez czas jaki wymagają tego lub umożliwiają to przepisy prawa, w tym podatkowego, rachunkowego, jak również przez okres, w którym może powstać konieczność realizacji ewentualnych roszczeń, zabezpieczenia praw itp.
 • W przypadku, w którym Państwo udzieli  zgody , przetwarzanie danych osobowych  odbywa się nie dłużej niż  do czasu odwołania tej zgody.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane ?

 • Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, przy czym jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 • Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 • W celu realizacji powyższych uprawnień koniecznym jest kontakt pod adresem e-mail nowak@pro.onet.pl.
 • Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Czy Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ?

 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu RODO.

 

Polityka cookies

 

Czym są pliki cookies ?

 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieścić na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Jednoznacznie identyfikują jego przeglądarkę lub urządzenie.
 • Pliki „cookies” – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Strona ta wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 • Poprzez dalsze korzystanie z niniejszej Strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażacie Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych.
 • Możecie Państwo zapobiec wstawianiu plików cookies, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych stron internetowych, które są przez Państwa odwiedzane.
 • o rodzaju wykorzystywanych plików cookie – w tym wypadku wykorzystywane są stałe pliki coookies